Lid worden? Een prima idee! Kom dan gewoon eens kennis maken met de sport en onze vereniging. Korfbalvereniging Triade nodigt daarvoor iedereen van harte uit. Je mag eerst drie trainingen meemaken, voordat je beslist of je lid wilt worden. Kijk hieronder voor de trainingstijden voor de verschillende teams. Kv Triade telt momenteel enkele senioren teams en meerdere jeugdteams.

Kijk hier voor de actuele trainingstijden.

Heb je nog vragen over lid worden of over de contributie?
Mail dan even naar secretariaat

Inschrijfformulier nodig? KVTriade-inschrijfformulier-2023-heden.pdf Verkrijgbaar in de kantine of bij de penningmeester (penningmeester@kvtriade.nl of p.j.vroon@planet.nl) en kan ook daar worden ingeleverd of via trainer/coach.

Contributie
Net als bij alle andere verenigingen maakt ook korfbalvereniging Triade kosten om haar leden te kunnen laten genieten van de korfbalsport. Daarvoor zijn de leden contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van het lid op 1 januari van het lopende seizoen. Zie onder het kopje contributie voor meer informatie.