Contributie 2021-2022
Net als bij alle andere verenigingen maakt ook korfbalvereniging Triade kosten om haar leden te kunnen laten genieten van de korfbalsport. Daarvoor zijn de leden contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van het lid op 1 januari van het lopende seizoen.

De contributies worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Trainend lid

22,13

Per KwartaalNiet spelende leden

 

Word nu lid

Welpen

9,75

Per kwartaalLeden bij de kangoeroes

 

Word nu lid

Pupillen

17,38

Per KwartaalLeeftijd op 01-01: t/m 11 jaar

 

Word nu lid

Aspiranten

29,25

Per KwartaalLeeftijd op 01-01: 12 t/m 15 jaar

 

Word nu lid

Junioren

32,63

Per KwartaalLeeftijd op 01-01: 16 t/m 18 jaar

 

Word nu lid

Senioren

50,50

Per kwartaalLeeftijd op 01-01: 19 jaar en ouder

 

Word nu lid

De contributies zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 2021. 

Kleding voor wedstrijdteams

Het tenue van Triade bestaat uit een groen/wit (verticaal gestreept) shirt met een wit broekje of rokje. Triade zorgt voor de shirtjes. De bijdrage voor de kleding bedraagt € 11,40 per seizoen, uitgezonderd voor de niet- spelende/trainende leden en kleuterkorfbal/kangoeroes. Dit bedrag wordt bovenop het bedrag van de contributie in rekening gebracht.

De kleding is in bruikleen en blijft eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen te worden ingeleverd bij de kledingbeheerders. Bij beschadiging of zoekraken van de kleding zullen de reparatie- of vervangingskosten voor eigen rekening zijn.  Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de kleding netjes en onbeschadigd te worden ingeleverd. 

Jaarlijks ontvang je in september/oktober van de penningmeester de contributienota.

De contributie is verschuldigd per 1 november. Het contributiebedrag kan/mag ook betaald worden in maximaal acht termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt op 1 november en vervolgens op: 1 december – 1 januari –  1 februari – 1 maart – 1 april – 1 mei en 1 juni.

Betaling in termijnen: eenvoudig te regelen via internetbankieren.

Word je lid in de loop van het seizoen, dan bedraagt de contributie:

Aanvang lidmaatschap in:
Periode 1 juli – 30 september 100%
Periode 1 oktober – 31 december 75%
Periode 1 januari – 31 maart 50
Periode 1 april – 30 juni 25%

Opzeggen

Natuurlijk vinden wij het jammer als leden opzeggen. Als je dit toch wilt doen, dan dien je dit te schriftelijk, vóór 1 mei, te doen bij de penningmeester (Hangsloot 4; 2965 BK Nieuwpoort); emailadres: penningmeester@kvtriade.nl 

Bij opzegging in de loop van het seizoen blijft men de volledige contributie verschuldigd.