Terugblik oprichting KV TRIADE 16-9-1975

Het lijkt alweer zo lang geleden en dat is het feitelijk ook wel, maar toch
weet ik nog als de dag van gisteren wat er zich in de zomer van 1975
heeft afgespeeld.

Als nieuwe inwoner van Nieuwpoort verbaasde ik mij al geruime tijd over
de functie van het veld, gelegen naast de gymzaal. Er werd alleen maar
schoolsport op gedaan en verder niets. Dat is toch jammer van zo’n
mooi veld dacht ik.

Als korfballer in hart en nieren (begonnen in 1956 bij Quick in Dordrecht
en later bij Het Zuiden in Rotterdam) dacht ik ook hier mijn geliefde sport
te kunnen gaan beoefenen. Natuurlijk kon ik wel elders in de Alblasser-
waard aan de gang, maar waarom niet in Nieuwpoort dacht ik zo.
Op een dag de stoute schoenen aangetrokken en naar het gemeente-
huis aan de Binnenhaven getogen. Een gesprek met Burgemeester
Boer was zo geregeld, want dat kon toen nog zonder afspraak. We had-
den elkaar snel gevonden toen bleek dat de heer Boer zelf ook een ver-
woed korfballer was geweest. Hij heeft het zelfs tot het Nederlands team
gebracht, al was er toen nog sprake van een gesplitste korfbalbond in
zaterdag (de christelijke verenigingen) en zondag.
Uiteraard sloeg mijn voorstel een korfbalvereniging op te richten wel aan
en kreeg dus alle medewerking van de gemeente. Ook de Koninklijke
Nederlandse Korfbal Bond, zo heette dat toen nog, verleende alle mede-
werking. Vele besprekingen zijn in huize Muijen met vertegenwoordigers
van deze bond, gevoerd.

De plannen namen vaste vormen aan en besloten werd een oprichtings-
bestuur in het leven te roepen. Leden van dit bestuur waren o.a. Gerda
Kirsten, Bas Brouwer, Anja Looyaard en ondergetekende. Zij werden
benoemd tot de eerst volgende ledenvergadering.

Materialen werden beschikbaar gesteld door de gemeente en de bond.
Het veld kon voor een klein bedrag worden gehuurd.
In augustus werd een eerste demonstratiewedstrijd gehouden tussen
het ons wel bekende PKC en Die Haghe. Kantine en kleedkamers had-
den we nog niet, dus verkleden in het Nieuwrak en kraampjes met wat
eten en drinken op het veld. Het was lekker druk op het veld en er werd
door het oprichtingsbestuur goed aan PR-werk gedaan. De aanmeldin-
gen om lid te worden vielen niet tegen en op 16 september 1975 werd
TRIADE officieel opgericht met een bestand van 33 leden.

Van deze 33 leden hadden alleen Ab Vierhoven en ik korfbalervaring.
Alle anderen moesten de sport nog helemaal leren.

De allereerste competitie wedstrijd op 4 oktober 1975 was tegen GKV-4.
We gingen met 14-3 ten onder, maar dat was op dat moment niet zo
belangrijk. Triade was gestart en daar ging het allemaal om. Er zijn nu
nog 4 leden vanaf het begin, die nu ook nog lid zijn, nl: Piet Muijen – Ab
Vierhoven – Martien Stuij – Wout Stuij.

Het team bestond toen uit 6 heren en 6 dames. Er werd gespeeld op
een veld van 3 vakken en had een afmeting van 40x90m.


Kleedkamers van het Nieuwrak mochten ook door ons gebruikt worden.
Het kopje thee in de rust werd bij mij thuis gezet en in theeketels naar
het veld gebracht. Na afloop kon er wat gedronken worden in het voor-
portaal van het Nieuwrak. Lekker met je gat op de verwarming en maar
napraten over de wedstrijd. Dat kon best weleens lang duren.
Ons eerste clubhuis “de Treffer” werd in 1981 geopend door burge-
meester de Groot.


Dit heeft bij enkele trouwe leden toch wel wat bloed, zweet, maar geen
tranen gekost. Het casco is opgeleverd en door onze mensen zelf afge-
bouwd. Al het binnenwerk hebben we zelf gedaan en daar zijn heel wat
uurtjes in gaan zitten!

In 1981 kregen we ook ons eerste officiële clubkrant, ontworpen door
Gijsbertine Verhoef. Voorheen meestal een stenciltje gemaakt op een
oude machine in de kantine

Nu staat dan het 40 jarig bestaan voor de deur. Triade draait nog steeds
en hoe !!!

Ons eerste team speelt nu in de 2e klasse. Dit had ik zelfs 5 jaar geleden
niet voor mogelijk gehouden. Na de sloop van de Treffer hebben we een
poosje gebruik moeten maken van een noodvoorziening en nu beschik-
ken we over schitterende accommodatie.


Piet Muijen, ere voorzitter en Ab Vierhoven, oud bestuurslid

Geschreven op 16-9-2015