Van het bestuur, UPDATE!

By 13 oktober 2018 oktober 17th, 2018 Nieuws

Beste (ouders van) leden, oud-leden en vrijwilligers van KV Triade,

Bekijk hier de privacy verklaring van KV Triade.

We delen allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG regelt de bescherming van uw persoonsgegevens, oftewel uw privacy. Met de komst van de nieuwe regels staat u sterker in het beschermen van uw (online) privacy. De AVG geldt voor de hele Europese Unie. Elke organisatie, dus ook sportverenigingen, die met persoonsgegevens werkt, moet hiervoor een aantal zaken regelen.

Zo moeten wij als vereniging in een privacyverklaring (nog) duidelijk(er) maken welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we die gebruiken en hoe lang de data wordt bewaard.

Het gaat dan niet alleen om de ledenadministratie, maar ook het gebruik van beeldmateriaal  in nieuwsbrieven, op de website, Facebook, Twitter,etc.

We zijn nog niet volledig AVG-proof, maar proberen dit uiteraard wel op korte termijn te realiseren. Zo hebben we een privacyverklaring gemaakt, deze wordt binnenkort gepubliceerd op onze website. Verder zal het inschrijfformulier aangepast worden en wordt er nog een intern privacyreglement opgesteld. Ook voor de commissies is het namelijk belangrijk om te weten hoe zij met persoonsgegevens om moeten gaan.

Het bestuur