Trainingen hervat!

By 16 februari 2021 Nieuws
Vorige week hebben wij een vragenlijst opengezet voor alle ouders van leden tot 18 jaar. Hier is massaal op gereageerd, waarvoor dank! Wij hopen dat iedereen die gereageerd heeft en ook de mensen die niet gereageerd hebben zich in de toekomst vrij genoeg voelen om ons te benaderen. Wij proberen de club te besturen met de informatie die wij hebben en deze verkrijgen wij voornamelijk uit jullie mening. Mocht je in het toekomst ideeën, vragen of opmerkingen hebben dan staan wij daarvoor open om die te lezen/horen.
Dan de uitslag van de vragenlijst, 98% van de mensen die hem hebben ingevuld willen graag dat we de trainingen weer gaan opzetten (voor jeugd tot 18 jaar). Met zo een uitslag kunnen wij uiteraard niet achterblijven, daarom heeft het bestuur aan de technische commissie gevraagd om een protocol op te zetten en de trainers/coaches te gaan benaderen om de trainingen weer op te gaan zetten. Als streefdatum hebben wij 1 maart om weer te beginnen met trainen. Deze tijd is nodig om alle materialen overal uit de zalen te halen, een goed protocol te maken en om alle vrijwilligers weer bijeen te krijgen. Een exacte startdatum en trainingsdagen/tijden zal spoedig volgen. We willen wel de kanttekening plaatsen, als de scholen sluiten in het kader van de coronamaatregelen dan is de kans aanwezig dat ook de trainingen tijdelijk stopgezet worden. Dit naar aanleiding van vele opmerkingen op het formulier dat de trainingen alleen voorgezet dienen te worden als de scholen weer open zijn.
Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan horen wij dat graag. Wij proberen zo snel mogelijk aanvullende informatie aan jullie te kunnen verstrekken, zoals het protocol, trainingsdagen en tijden.
Met vriendelijke groet,