Ledenvergadering 2012

By 11 september 2012 Nieuws

AGENDA

Ledenvergadering KV Triade

13 september 2012 om 20.00 uur

in clubgebouw “De Treffer” te Langerak


 

 

  1. OpeningAls bij de aanvang van de algemene ledenvergadering niet het volgens artikel 22 van de statuten vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal de vergadering worden gesloten. Vervolgens zal in afwijking van artikel 22 van de statuten om 20.15 uur een tweede algemene vergadering worden gehouden met dezelfde agenda. 
  2. Mededelingen
   
  3. Notulen ledenvergadering 15 september 2011
   
  4. Verslag van het bestuur
   
  5. Verslag van de jeugdcommissie
   
  6. Verslag van de redactie
   
  7. Verslag van het wedstrijdsecretariaat
   
  8. Verslag van de technische commissie
   
  9. Verslag van de BOM (Bar, Onderhoud, Materialen)
   
10. Verslag van de sponsorcommissie
   
11. Financieel verslag 2011-2012 van de penningmeester / Begroting seizoen 2012-2013 / Vaststelling contributieen donatietarieven
   
12. Verslag van kascontrolecommissie
   
13.

Pauze

   
14. Verkiezing bestuurwrnd.Voorzitter/Penningmeester                          Peter Vroon                                             niet aftredend

Secretaris                                   Marijke Ritmeester                                   aftredend en herkiesbaar

Lid                                              Ab Vierhoven                                          niet aftredend

Lid                                              Marian Kraaykamp                                   aftredend en herkiesbaar

Lid                                              Jan Keppel                                              niet aftredend

 

Lid                                       Diana Stuij                                    kandidaat

 

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat tot 6 september 2012.

   
15. Seizoen 2012-2013
   
16. Verkiezing kascontrolecommissie / benoeming overige commissie
   
17. Rondvraag
   
18. Sluiting