Algemene ledenvergadering

By 10 november 2020 Nieuws
Wij willen graag een algemene ledenvergadering (ALV) organiseren, zodat wij onze verantwoording kunnen afleggen over afgelopen seizoen. Doordat er nog steeds strenge maatregelen zijn ivm het coronavirus kan dit niet op de gebruikelijke manier. Daarom kiezen wij ervoor om deze ALV digitaal te laten plaats vinden.
Aanmelden:
Om deel te nemen aan deze digitale ALV heb je een link nodig, zodat je deel kunt nemen aan deze ALV. Je hoeft hiervoor niets te downloaden en kunt deelnemen door op de link te klikken. De link zal vragen of je verder wilt in je webbrowser of in de app, doorgaan in de webbrowser is dan voldoende. U kunt zich aanmelden door ons een mail te sturen met het mailadres waarop u de link wilt ontvangen. U kunt mailen naar bestuur@kvtriade.nlDaarnaast horen wij graag met hoeveel mensen u de ALV via die link volgt.
Commissies:
Wij vragen aan alle commissies of zij middels de mail hun jaarverslag willen indienen bij p.j.vroon@planet.nl en of zij willen aangeven of er mutaties zijn in de commissie. Stuur je jaarverslag door voor  25 november!
 
Kascontrole:
Door de maatregelen is het helaas niet mogelijk om een degelijke kascontrole uit te voeren. De penningmeester zal digitale inzage geven aan een aantal leden van het bestuur, zodat er een controle is dat het correct gaat. Echter kan dit stuk van de ALV helaas niet afgewerkt worden, dit zal dan ook aangehouden worden tot het moment dat er een goede mogelijkheid is voor een kascontrole.
Digitale stukken:
Indien u zich aanmeldt voor de vergadering krijgt u vooraf de notulen toegezonden. Alle andere digitale stukken zullen middels de presentatie getoond worden, zodat iedereen daar inzage in heeft. Eventuele vragen kunnen via de chat gesteld worden, mocht u vooraf al vragen hebben kunt u die uiteraard vast mailen.
De ALV zal digitaal plaats vinden op donderdag 3 december 2020 om 19.30 uur. Wij zorgen dat iedereen die zich aanmeldt vooraf de link in zijn/haar mail ontvangt. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat uiteraard graag!