Contributie 2019-2020
Net als bij alle andere verenigingen maakt ook korfbalvereniging Triade kosten om haar leden te kunnen laten genieten van de korfbalsport. Daarvoor zijn de leden contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van het lid op 1 januari van het lopende seizoen.

De contributies worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Leeftijdscategorie Leeftijd op 01-01 Kwartaalbedrag Jaarbedrag *)
Senioren 19 jaar en ouder €       48,00 €     192,00
Junioren 16 t/m 18 jaar €       31,00 €     124,00
Aspiranten 12 t/m 15 jaar €       27,75 €     111,00
Pupillen t/m 11 jaar €       16,50 €       66,00
Welpen / Kangoeroes €         9,25 €       37,00
Niet-spelend / Trainend lid €       21,00 €       84,00

De contributies zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 19 september 2019. 

*) Kleding voor wedstrijdteams

Het tenue van Triade bestaat uit een groen/wit (verticaal gestreept) shirt met een wit broekje of rokje. Triade zorgt voor de shirtjes. De bijdrage voor de kleding bedraagt € 11,40 per seizoen, uitgezonderd voor de niet- spelende/trainende leden en kleuterkorfbal/kangoeroes. Dit bedrag wordt bovenop het bedrag van de contributie in rekening gebracht.

De kleding is in bruikleen en blijft eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen te worden ingeleverd bij de kledingbeheerders. Bij beschadiging of zoekraken van de kleding zullen de reparatie- of vervangingskosten voor eigen rekening zijn.  Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de kleding netjes en onbeschadigd te worden ingeleverd. 

Jaarlijks ontvang je in september/oktober van de penningmeester de contributienota.

De contributie is verschuldigd per 1 november. Het contributiebedrag kan/mag ook betaald worden in maximaal acht termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt op 1 november en vervolgens op: 1 december – 1 januari –  1 februari – 1 maart – 1 april – 1 mei en 1 juni.

Betaling in termijnen: eenvoudig te regelen via internetbankieren.

Word je lid in de loop van het seizoen, dan bedraagt de contributie:

Aanvang lidmaatschap in:
Periode 1 juli – 30 september            : 100%
Periode 1 oktober – 31 december      : 75%
Periode 1 januari – 31 maart              : 50%
Periode 1 april – 30 juni                     : 25%

 

 

Opzeggen

Natuurlijk vinden wij het jammer als leden opzeggen. Als je dit toch wilt doen, dan dien je dit te schriftelijk, vóór 1 mei, te doen bij de penningmeester (Hangsloot 4; 2965 BK Nieuwpoort); emailadres: penningmeester@kvtriade.nl 

Bij opzegging in de loop van het seizoen blijft men de volledige contributie verschuldigd.