Binnen de vereniging zijn de volgende commissies werkzaam:

Wedstrijdsecretariaat

Algemeen: secretariaat@kvtriade.nl

Bertina Klarenbeek: F-E-D-C
Kristy van Driel: A-B + Senioren

Technische Commissie (TC)

TC@kvtriade.nl

Jeugdcommissie

Info@kvtriade.nl

Activiteiten-/toernooicommissie

Info@kvtriade.nl

Commissie nevenactiviteiten:

projectmatig georganiseerd door het bestuur: kaartavonden,  verkoopacties

Supportersvereniging: kv. Triade Fanatics

Fanatics@kvtriade.nl

Beheer Onderhoud Materialen (BOM)

Info@kvtriade.nl

Sponsorcommissie

Algemeen: sponsoring@kvtriade.nl