Bestuur
Sinds de Algemene Ledenvergadering van 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter                    R. Kant (Voorzitter@kvtriade.nl)  06 53 66 86 42
Secretaris                    M. Ritmeester-Rijsdijk (Bestuur@kvtriade.nl) 06 44 96 81 48
Penningmeester          P. Vroon (Penningmeester@kvtriade.nl)
Algemeen lid               M. Kraaykamp (Info@kvtriade.nl)
Algemeen lid               K. van Driel – Bar Onderhoud Materiaal (Info@kvtriade.nl)
Algemeen lid               E. Roest (Info@kvtriade.nl)
Algemeen lid               B.  Ritmeester – Technische Commissie (TC@kvtriade.nl)