Bestuur
Sinds de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter                    Y.C. (Yvonne) Dols
Secretaris                    M.C. (Marijke) Ritmeester-Rijsdijk
Penningmeester          P.J. (Peter) Vroon
Algemeen lid               M.C.S. (Marian) Kraaykamp
Algemeen lid               I. (Iet) van Driel – BOM
Algemeen lid               E. (Esmeralda) Roest
Algemeen lid               B. (Brendan) Ritmeester – TC
Algemeen lid               R. (Roelant) Kant – Arbitrage