4Korfball: het nieuwe korfbal voor de E- en F-jeugd

By 22 februari 2014 februari 24th, 2014 Nieuws

Het KNKV is met belangrijk nieuws gekomen over grote veranderingen in het korfbal voor met name de E-jeugd, maar ook voor de F-jeugd. Hieronder is het stuk van het KNKV over deze verandering opgenomen. Naast theoretische bijeenkomsten in februari j.l. worden in april en mei clinics georganiseerd, waar trainers worden geïnstrueerd in mogelijke trainingsmethoden en handvatten krijgen voor de coaching van 4Korfball. Berichtgeving hierover volgt nog.          

 

‘4Korfball: jeugdkorfbal in tegenwoordige tijd.’ Dit is speciaal ontwikkeld om onze sport laagdrempeliger en aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Speelplezier en succesbeleving zijn zeer waarschijnlijk belangrijke motivatoren in je eigen sportkeuze, voor kinderen geldt dat des te meer. Een kind maakt vaak al op basisschoolleeftijd zijn of haar definitieve keuze voor de sport waar het kind het meest plezier aan beleeft. Om als sportaanbieder te kunnen blijven voorzien in de behoeften van potentiële sporters, is het dus van belang om je aanbod voortdurend te ontwikkelen.
Een resultaat van de sportontwikkeling waar het KNKV op basis van de input van verenigingen aan heeft gewerkt, is 4Korfball: jeugdkorfbal in tegenwoordige tijd.        Speciaal ontwikkeld om onze sport laagdrempeliger en aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Daarnaast is het spel eenvoudiger te begrijpen voor hun ouders en voor gymdocenten makkelijker over te brengen aan hun klas.
 

Wat is 4Korfball?

4Korfball voor E-jeugd 4Korfball voor F-jeugd
1 vak 1 vak
4 tegen 4 4 tegen 4
Binnen 10 seconden overgooien Binnen 10 seconden overgooien
Niet schieten als je wordt verdedigd Altijd scoren (nooit ‘verdedigd’)
Iemand van eigen sexe verdedigen Jongens en meisjes verhinderen elkaar om te scoren
Minimaal 1 meisje per team Minimaal 1 meisje per team
Mogelijk om SUPER speler in te zetten


Een duidelijk veranderde aanpak ten opzichte van het huidige jeugdkorfbal, maar natuurlijk blijven de aspecten die korfbal korfbal maken centraal staan:
Iedereen doet mee: alleen door samen te spelen kun je scoren.
Scoren, vrijspelen, vrijpassen, balbezit behouden en het voorkomen hiervan.

 

Ervaringen van verenigingen, maar ook van onze sportconsulenten wijzen uit dat het plezier dat kinderen aan schoolkorfbal hebben, verenigingen de kans biedt om met        4Korfball het ultieme jeugdkorfbal in huis te halen en die kinderen aan zich te binden.
4Korfball is een innovatief spel met meer acties en gaat in augustus 2014 al landelijk van start in de competitie!